Seçim ve Bir Döneme Bakış / Türk Ermeni Uzlaşması

Türkiye seçim sathı mailine girdi. Görünen köy kılavuz istemez. Türkiye kabuk değiştiriyor. Muhalefet iyi organize olmuş intibaını veriyor artık. Popülizm ise popülizm. Hamaset ise hamaset ve hamle meselesini CHP keşfetti, proaktif muhalefet yapıyor.   Söylenenlerden her kişi farklı bir şey algılıyor. Doğal olarak ben de farklı gözlüklerle bakıyor ve anlamaya çalışıyorum. Halkın sağduyusuna güvenirim. Her   seçilmiş “liderin” de görgüsü bilgisi ve egosu çerçevesinde memlekete faydalı işler yapmak istediğine inanacak kadar da politikadan işlevsel olarak uzağım.

Cumhurbaşkanı 23 Nisan’da TV’de, daha önce Başbakan iken de o çocuklarla TV’de idi, zamanın Cumhurbaşkanı daha sessizdi.   Üç kez hükümeti başbakan iken başbakan için yaptırdığı sonra cumhurbaşkanı olunca “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi” olan “Saray” da topladı. Başbakan iken heykele ucube demesi birçok insanı rencide etti, Gezi’deki tavrı bende ve birçok hekimde kaygı yaratmıştı. Bir döneme damgasını vurdu ve sanki o dönem artık daha geniş halk nezdinde de sona eriyor. Anlaşılan Hadep bir ibre vazifesi görecek. İbre kırılacak mı, kırılmayacak mı göreceğiz.

Gönül % 5lik bir baraj ile olan ve insanların seçtikleri milletvekillerini şahsen tanıdıkları ve milletvekillerinin de sorumlu oldukları, seçmeni bildikleri, özerk oldukları bir dar bölge seçim sistemi ile seçimlere gidebilmeyi isterdi. Daha adil ve lider sultasından uzak bir seçim kanunu gene başka bir bahara kaldı. Ben salt doğubilimlerindeki gerçeklerden yola çıkarak AKP deki 3 dönem milletvekili kuralını alkışlıyorum. Bu bence parti liderleri için de geçerli olmalı.

***

Ermeni meselesi hakkında bir kaç kelime. Ermenilerin vatanı buraları imiş ve bilhassa doğu Anadolu.. Osmanlı zamanında yüz binlercesi trajik bir tehcir kararı ile ölmüşler ve öldürülmüşler. Bu tüm insanlık tarihinin gördüğü en büyük facialardan biri. Burada hemfikiriz. Türk düşmanlığı denilen şey ‘de batıda belirgin, birçok batı TV si spikeri 1.5 milyon “öldürülen” Ermeni’den bahsediyor. Sayı önemsiz mi? Ve örneğin 200 bin kişi “öldürülmüş” olsa da bu felaket ve acı daha hafif mi olacak? Hayır, gene vahim bir insanlık acısı ve felaketi olmaya devam edecek bu olay. Ama rakamın gerçekçi olması önemli!   Umarım tarihçiler veya akademik geçmişli hariciyeciler gerçekçi rakamlara ulaşmamızı sağlarlar. Rusya “soykırım” dedi. Boyut Stalin’in tehcir kararları ile mukayese edilebilir boyuttadır sanıyorum okuduklarıma göre. .

Anadolu’da nüfus verilerine göre 2 milyon (bazılarına göre 1 buçuk milyon civarında)  Ermeni yaşıyor 1. Dünya savaşından önce.   Tüm savaşta ölü sayısı gene tarih kitaplarına göre 10 milyon olarak veriliyor. Savaş sonundaki büyük İspanyol gribi salgınından ise 40 milyon insan öldüğü saptandı. Bu iki veri bile 1.5 milyon Ermeni katledildi lafının yanlış olduğuna ışık tutuyor.

Şimdi demografik olarak Türkiye ve Ermenistan’ın dingin olarak gerçekçi rakamlarda anlaşması çok da zor olmamalı . 10 kişilik bir Türk Ermeni çalışma grubu bu verileri bir iki senede toplayabilir. Bu uzlaşma için bir güven ortamının oluşması olur. Kaliforniya’da, Ermenistan’da Suriye, İrak, Fransa ve diğer ülkelerde kaç Ermen yaşadığı hakkında demografik veri bulmak mümkün. Ben şahsen Yabancı TV lerdeki “1.5 milyon Ermeni katledildi “lafını acının düşmanca bir tavra dönüşmesi olarak algılıyorum ve demografi ile uğraşmış bir insan olarak yanlış ve kasıtlı olarak. Yok sayarak bir yere varılmayacağına göre ve acı gerçekten büyük olduğuna göre proaktif çalışmalar ışık tutar diye inanıyorum.

2 thoughts on “Seçim ve Bir Döneme Bakış / Türk Ermeni Uzlaşması

  1. Sayın Mahmut bey, ‘Türk Tarihinin Kayıp Yılları-Ermeni Sorunu- Tehcir mi, Soykırım mı?’ kitabını okumanızı ve değerli eleştirilerinizi ifade etmenizi isterdim…

    Like

  2. Mahmutçuğum,Bu herifi pek sevmesem de, bak bakalım; senin sorularının sağlıklı cevapları burada var mı?  http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/soner-yalcin/cinnet-yillari-811394/ Selamlar,Umur

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s