September 2021

Küfür veya Rüzgara Karşı İşemek

Tüm dünyada bir ‘pideleşme süreci’ yaşıyoruz. Şekilci veya isterseniz göstermelik ‘elitizm’ e karşı bir hareket. Aristokrasi yerine meritokrasinin geçmesi zaman alacak. Aristokrat özentisi Liderler yerini dünyada ‘halk tipi’ ve  donanımsız ‘liderlere’ bırakıyor.  Bunun toplumda gözle görünür bir şekli de ‘küfürlü konuşmak’.