January 2020

O.Henry ve Kitaplar

    Bu yazı bir vefa borcu ile ilgili. Çok eski bir dost hakkında birkaç satır yazacağım. O.Henry. Çocukluk çağımda okudum. Yirmili yaşlarımda birkaç hikayesini Türkçe’ye çevirdim. Ama hep gönlümde bana yoldaşlık etti.