July 2020

Dünya Nüfusu Çakılıyor!

    Karantina’da çocuk sayısı artar diye dalga geçiyorduk. Halbuki dünya’nın öndegelen bilim dergisi Lancet Temmuz sayısında son yıllarda ipuçları giderek belirginleşen  bir gerçeği  insanı zıplatacak şekilde yüzümüze vurdu.

Urla Kum Denizi

  Gazetelere göre.İzmir Valiliği 2020/2 sayılı kararı ile Urla’da Çadır kurmak yasaklanmış. Bu sabah 7 den önce Kumdenizi’nde (Urla, Kocasahil) bir yürüyüş yaptım. İki resim. Biri arabasını da çadırın yanına kadar çekmiş.