March 2017

Oku!

    Okusak belki daha ılımlı yani eski tabiriyle mutedil davranmayı öğreneceğiz.   “Hollanda ineği almanın zamanı olabilir şu an.” “Yok yahu! Ben Allahtan geçen ay sattım benimkileri”