Oruç, Tıp ve Tabiat ile ilgili düşünceler Keçi ve Zina e-kitap 1991

Keçi Ve Zina http://www.mahmuttolon.com adresinde

Herhalde daha epey binyıl güncel kalacak bir konu bilhassa kültürel alışkanlıklar yanısıra uzun yaşam ve oruç hakkındaki bilimsel makaleler gözönüne alınırsa , bakınız:http://micro5.mscc.huji.ac.il/~statconf/abstracts/chernoff.pdf

http://www.faz.net/s/html
http://www.fasting.com/solution.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s