A Proposal For a Just Population Control ; Nüfusun Adilce Kontrolü 

A Proposal For a Just Population Control 11/15/2008  Nüfusun Adilce Kontrolü 

 

A Proposal for a just population control.

The population is continuously increasing and this planet is becoming too small to sustain it.  Since the dream of finding another planet is unrealistic, we have to figure out an ideal population limit that will enable stability on this planet and then act on it.

Pimentel et al.  reported that between 1955 and 1995, one third of the world’s cultivatable land has become infertile by erosion. This affects more than 10 million hectares of land every year and is steadily increasing. An alarming rate of fall in food production per capita is highlighted by the fact that world population increases by 1 million every 4 days.  It is clear that we cannot take care of an aging population by disrupting nature’s stability.  Even though distribution of food and not production seems to be the problem at the moment.  The human capacity for distribution is a cultural issue and the need for a balance with nature is immense.

There is no consensus as yet on an ideal human world population.  “The right to have  children” perceived by many people as the reason for our existence is almost an unquestionable law.  Few researchers are involved in discussions concerning this issue and are working on figures around 2.5 and 6 or 7 billion, as presented in more detail in the book titled “Swan Song”.

The question is “How can a realistic population control be achieved in peace?”    Let us assume that a consensus for reducing or stabilizing population has been reached after agreeing on keeping the population at 7 billion or reducing it to 5 or 2.5 billion or any other number.  Then how will we stabilize the world population? By overcoming racism and speciesizm. By concentrating on balance with nature and taking responsibility.

If we want our proposals to be realistic and just rather than utopian, we have to make sure that the new consensus ground has to be simple and address all world citizens.   Briefly, the following is proposed as a universal law of  common sense:

Every person should have a right to only one child.  Therefore a couple can have at most 2 children.  Having more than two children would be seen as a violation of common resources.  Rewarding those who waive their right for a child and imposing economic penalties /offering bonuses for those not observing the limit is the simplest and most fair approach.  Free market economy will regulate the population market with this equation.

If an agreement can be reached on this common sense constitution as an instrument, penal conditions and government watch can implement a common  strategy in order to continue the existence of our species and not consume our environment rather than a world resembling Orwell’s fiction.  After adequate education and discussions, this equation can lead us in the desired direction with economic measures that can vary from country to country.

Presentation for Sasbil 21/Nov/2008 Yeditepe Univ.Istanbul

Nüfusun Adilce Kontrolü 11/15/2008

 

 

 

 

 

 

Nüfus kontrolünün gereğinde uzlaştığımızda bu hakça ve teknik olarak nasıl yapılacak? Sorumluluk Alarak!                                              M. Tolon

 

Nüfus artmakta ve gezegen giderek bu nüfusa az gelmektedir. Başka gezegen bulma düşü gerçekçi olmadığına göre bu gezegende hangi  nüfus ile dengede yaşayabileceğimizi araştırmamız ve gereğini yapmamız  gerek. Pimentel et al. erozyonun 1955-95 döneminde toplam ekilebilir alanların yaklaşık 1/3’ünü verimsizleştirdiğini ve hızlanarak yılda 10 milyon ha.dan fazla bir alanda etkili olmaya başladığını aktarmıştır.  Sorun kısmen üretimde ve şu an daha ziyade dağıtımın yetersizliğindedir.  Dünya nüfusunun 4 günde 1 milyon hızla artışı karşısında kişi başına besin üretimi düşüşünün alarm verici düzeyde olduğunu vurgulamışlardır. Yaşlanan nüfusa daha fazla nüfusla doğa dengesini altüst ederek bakamıyacağımız aşikardır. Dünyanın ideal insan nüfusu üzerinde bir fikirbirliği yoktur. Çoğu insanın varoluş nedeni olarak algıladığı “çocuk sahibi olma hakkı” neredeyse bir tabudur. Araştırmacılar Kuğu Şarkısı kitabında daha detaylı sunulduğu gibi genelde 2.5 ila 6 veya 7 milyar civarında çok ta fazla insanın şu an için aktif katılmadığı tartışmalarla uğraşmaktadırlar. Bu sunumda sadece “Barış içinde gerçekçi bir nüfus kontrolü nasıl olabilir?” sorusuna cevap aramaya çalışacağım. İletişim imkanlarının son yıllarda inanılmaz boyutta artması ile ortak akıl aramaları eğer nüfus kontrolüne olan ihtiyaç idrak edilirse çok kısa zamanda toplumlara izah edilebilir. 7 Milyarda durdurma, 5 veya 2.5 milyar insan nüfusuna indirme yoğun fikirleşmeler sonunda herhangi bir insan nüfusunda uzlaşıldığını  ve nüfusu azaltma veya dengede tutma açısından bir konsensus yakalandığını varsayalım; o zaman dünya nüfusunu ne şekilde dengeleyebileceğiz? Doğayla dengeye önem vererek, türcülük ve ırkçılıktan uzak durarak. Türümüzün yaşam alanının korunması ve gene türümüzün hayatta kalabilmesi  için doğayla denge şarttır. Burada teklif edilenin ütopik değil,  yapılabilir, hakça ve  gerçekçi olmasını istiyorsak yeni uzlaşma zemininin basit ve her dünya vatandaşını bağlayıcı bir yaklaşım olmasına özen gösterilmelidir. Kısaca şu teklif edilmektedir: Her insanın tek doğuma hakkı olması. Bu şekilde bir çift’in en fazla 2 çocuğu olabilir. Bundan fazla çocuk yapmak ortak olanın ihlalidir. Çocuk yapma hakkından vaz geçene ödül ve daha fazla çocuk yapana ekonomik yaptırım en basit ve hakça yaklaşımdır. Serbest piyasa ekonomisi ise bu denklemde  nüfus borsasını düzenleyecektir. Enstrüman olarak eğer bu ortak akıl anayasasında uzlaşılabilirse cezai şartlar ve bürokratik takip Orwell’imsi bir dünyadan ziyade basit olarak türümüzün yaşamda kalabilme ve kendi çevresini tüketmeme stratejisinin ortak akılı olabilir. Yeterince bilgilendirilmeden ve tartışmadan sonra, ilk başta her ülke için değişebilen ekonomik tedbirler ile, bu denklem istenen istikamette etkilenebilir.

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *