Her Eylül! 6Eylül!

Her Eylül bazı  konular yandaş bir şekilde tekrar dezinfomasyon kervanına katılırlar. Ben de izninizle eski bir yazıyı tekrar yayınlayayım buradan.

Ne oldu 6  Eylül 1955 de?
Her insanın utanç duyacağı, lanetleyeceği bir şiddet ve yağma oldu. İstanbul’daki rum vatandaşların işyerleri harap edildi!

Kime yaradı?

***

Bu hadiselerin planlı bir provokasyon olması muhtemel. Olaylar esasen 6 Eylülde  saat 17 sularında başladı  saat gece 24 de askerin el koyması ile son buldu.  İnönü\’nün canlı muhalefeti bile 1955-1960 arasında DP yi tertiple değil, başarısızlıkla suçladı. Ölüm yok. Olaylar hazin. İçişleri Bakanı istifa eder.

 

O zaman tüm azınlıkların ama bilhassa rumların oylarının yüzde doksandan fazlası DP ye gidiyordu. Fatin Rüştü Zorlu Kıbrıs konusunda Londra’da başarılıydı. Bu bilgilerin yanısıra olaylardan otuz yıl sonra açıklanan İngiliz kriptolarında İngiliz sefirinin “Türkiye’yi karıştırmak için Selanikte bir bomba yeter” notu da ilginçtir. 1955 den beş yıl sonra ölümlerden sözedilir, ispat edilemez. DP den 1957 seçimlerinde iki Rum İstanbul milletvekili ve bir de  Yassıada\’da ölen Ermeni milletvekili Dr.Zakar Tarver seçilir.

 

1960 darbesinden sonra sonra “İntahar” ettiği söylenen ve vücudu ailesine gösterilmeyen Namık Gedik in oğlu Arda Gedik’in de katıldığı 2009 yılındaki Fatih Altaylı\’nın  bu konuda yaptığı TV programında da Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu kendisine atfedilen “”olay DP nin tertibidir”” sözünü canlı yayına katılarak yalanlar.

 

Yassıada “Mahkemelerinde konu  Köpek ve Bebek davalarından sonra bir de 6/7 Eylül davası şeklinde tekrar açılır. İhale 1955 de bir \”Mit görevlisi\” Selanikte basit bir el yapımı bomba attığı için DP üzerine kalır. Tahrik eden 2. baskı yapan gazetelere kağıt tahsisi vs.  DP\’nin bu olayları planlaması için bir mantık  olmamasına rağmen Yassıada\’da   “mahkum edilir.

Yassıada kararlarından sonra Amerikan senatosunda D\’Amato bir pogromdan söz eder. Pogrom: yani bir azınlığa karşı yapılan planlı tedhiş hareketi; soykırımdan önce Almanaya\’da yapılan katliamların benzeri!

 

Darbe yetkilileri tam manasıyla kendi kalemize yani ülkemizin mecazi kalesine bir gol atmışlardır.

 

Neden? Kimsenin yabancı güçlerden para falan alarak bu hıyaneti yaptığını  sanmıyorum,  türümüze has bir ahmaklıktan bahsetmek daha doğru olur.

***

 

Korkarım darbeciler bilgisizlikten ve yaptıklarını  meşrulaştırmanın düşman belledikleri DP lileri mahkum ettirmekten geçtiğine kendilerini inandırmalarından. Hırslarını kontrol edemeyip, küçük çıkarlara odaklanıp büyük (ülke) çıkarlarını idrak edememekten.

 

Bayar\’ a atfedilen „”olaylar düşündüğümüzden vahim oldu”“ mealinde bir yalanın ise başarılı bir desinformasyon olması dışında bir doğru tarafı yoktur. 1955 de bir rum göçü yoktur.

 

İstanbul\’daki rumların göçü İnönü azınlık hükümetinin çıkardığı bir kararname sonrasında 1964 de olur.  Sap ve samanın birbirine karıştırılmaması önemlidir.

 

Neden mi bu konular ancak şimdi ortaya çıkıyor?

 

***

Önce 1961 anayasasınca (ilerici bir anayasa olmasına rağmen doğası ve  yapılışı gereği darbe yapanları maaşa bağlayan anayasadan bahsediyorum) Yassıada kararlarını eleştirmek yasak olduğu için,

 

Az okuyan  bir toplum olduğumuz için ve tarihimiz boyunca istilalar, sonra darbeler yaşadığımızdan haklı olarak kaba kuvvet karşısında ürkek davrandığımız için.

***

\”Karşı devrim\” falan diyen haşlakların  savlarına ise doğrusu değinmek bile istemiyorum. Onlarda  Zorlu\’yu ve Dp lileri  mezarlarından çıkartıp tekrar tekrar asmak hıncı hakimdir.  Tarihten ders alamazlar. (Haşlak güneşten yanan olmamış meyvaya Karadenizde verilen isim)  Her türlü şiddet ve „sağ veya sol“ darbe yargılanmadan bu ülkede temiz sayfa açmamız zor olacak anlaşılan.

***

İstanbul\’ daki 6 Eylül Olaylarından sonra Londra müzakereleri kesiliyor, taraflar hiçbir karara imza atmadan ülkelerine dönüyorlar.  Yunanistan\’ın ekmeğine yağ sürülüyor.

Eski Savunma bakanı Hasan Esat Işık \’ın ( Mehmet Arif Demirer in tüm gazete arşivlerini tarayarak yazdığı kitabı “Fatin Rüştü Zorlu” dan ) öğrendiğim şu cümlesi ilginç: “Menderes ve Zorlu nun iş başından uzaklaştırılmasını Amerikalılar herkesten çok istiyorlardı.

 

Bu konuları açmak ve konuşmak iyi  ama  konuşurken onarılmaz yaralar açmamaya gayret etmek ve ondan sonra da önümüze bakmak gerekir. Bu on yıl dan önce yazılan bir yazı. Dış mihraklar deyip geçmemek gerek. Fırsat buldukça yapacaklardır. Kısmen Polis, Asker  ve Jandarmanın içine sızarak olsa bile!

 

1 thought on “Her Eylül! 6Eylül!”

  1. Deniz Barbaros Şarman

    6-7 Olaylarına dair toplumun farklı kesimlerinde oluşan desinformaslara, kafa karıştıran yalan yanlış söylemlere cevap olacak aydınlatıcı bir yazı. Maalesef Türk Yunan ilişkilerinin gerginleştiği şu günlerde olay farklı kutuplara çekilerek düşmanlığı pekiştiren, içeriği farklı yazılar sosyal medyada dolaşmakta. Bu sebeple yazınız önem taşımakta. Bir çok önemli kaynak yazınızı doğrular nitelikte.
    Bu önemli bilgiler içeren yazınızı sosyal medyada paylaşmanız dileğiyle teşekkür ediyor, bu ve benzeri konularda paylaşımlarınızı bekliyoruz..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *