İnstant Evrim Yok

Keşke elimde bir hap veya şurup olsaydı da evrimbilimi  30 dakikada insanlarla paylaşabilseydim. Böyle bir yeteneğim yok.İnsant Kahve gibi instant evrim paylaşımı en azından benim yeteneklerimle mümkün değil.   Ama normal zekada açık fikirli bir insana ve mümine  3-4 saatte bazı baz bilgileri paylaşabilirim.  Sonrası da o kişinin kendisine kalmış bir olay. Okuyup düşünmesinin önünü açabilirim ancak. Tartışarak değil, fikirleşilerek paylaşabilirim.  Önyargı yumakları içinde kördüğüm olmuş bir insana o sürede de paylaşamam evrimbilimi. Ve zaten de yaşım tartışma yaşı değil artık yavaş yavaş. Ayrıca her kişinin kendi başına  evrimbilimi kabulü de  gerek, bir oranda çaba sarfederek. Ezber ile anlanacak bir şey değil. Kişinin bir zaman mevhumu geliştirmesi ayrıca gerekli, bin yıl ne demek, üç milyon yıl ne demek?

Birkaç konu başlığını gene de düşünenin dikkatine sunmak isterim.

Evrim bilim kimsenin malı değildir. Bilimde çağ atlatan bazı buluşların önünü açan bir bilim dalıdır.

Tarihte bir süre geçen yüzyılın başlarına hatta 2. Dünya harbine kadar Darwinizm kelimesi kullanıldı. Artık bu terim kullanılmıyor. Evrim bilim deniliyor.  Evrim kimsenin malı değildir. Biruni temellerinden birini atmıştır. Mevlana yüzyıllar önce sezmiştir vs.

Darwin sadece ilk olayı bilimsel bütünlükte sunan mütekamil  insanlardan biridir. Kendine has önyargıları da var idi ama tarihsel bütünlükte ne dediğini anlamak gerek. Ayni zamanda Wallace, o olmasa idi Bates, o olmasa idi Mendel bizim bugünkü evrimbilim anlayışımıza  daha fazla katkıları olan insanlar olacaklardı.

Evrimbilim  bizim nasıl bu güne geldiğimizi anlatır. Neden burada olduğumuzu değil. Bu konu dinin ve felsefenin sorunudur.

Evrim bilimini maalesef bırakın diğer fakültelerde okuyanlara Tıp Fakültesinde olanlara da yeterince anlatmıyoruz. Bu çağ değiştiren biyolojik gelişmeler açısından en saf şekliyle kendi bindiğimiz dalı kesmektir.

İslamiyet’in  Evrim bilimini artık önümüzdeki yıllarda alenen ve bilinçli bir şekilde kabulü kendi geleceğimiz ve çıkarlarımız açısından son derece gereklidir.

Evrimbilimin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunanlardan ikisi  Crick ve Watson iseler biri de bir çiftçinin oğlu olan 1960 da Kimya Nobel ödülünü alan Willard Libby dir. Bu kişinin çalışması bizim zamanı daha objektif kavramamızın  önünü açmıştır. Radionükleer dating yani zamanlama çalışmaları nedeniyle kendisi bilmin zaman ustalarından biridir. Bugün gönlü ve zihni açık bir ziraatçi,doktor, veteriner veya biyolog anlasa da anlamasa da, kabul etse de etmese de Darwin veya Wallace dan daha fazla evrimbilim  bilgisine sahiptir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *