Ölümcül İnsan!

Lemur Kırmızı ListedeFosilleri incelemek başlı başına zor bir iş. Hangi yılda hangi canlı ölmüş? 1960 lı yıllardan beri giderek artan bir şekilde anlayabiliyor insanoğlu. Fosillerin içindeki radyoaktif maddelerin yarı ömrü ile. Son yirmi senedir de bilgisayarların artan bir şekilde yardımı ile dünyada yaşamın nasıl başladığını görebiliyoruz.

Şimdi Berkeley, Stanford ve Princeton Üniversitelerinden Science Advances da yayınlanan bir araştırmada (1) geçen yıl Duke Üniversitesinde yapılan bir araştırma neticeleri (2) teyit edildi. Dünyada hızlanan bir nesil tükenme sürecinin içindeyiz.

Dünya’da yaşam olduğundan beri bu tür süreçlerin yaşandığını biliyoruz. Oksijenli bir atmosfere kavuştuktan sonra kambriyen patlaması olarak adlandırılan canlıların çok çeşitleri evrilmişti.

Bundan 248 milyon yıl kadar önce olan ve Triassic ve Permian çağında birkaç milyon yıl süren bir yok oluş sürecinde ise canlıların yaklaşık %96 sının yok olduğunu gene fosillerden tahmin edebiliyoruz. Neden olarak deniz su seviyesinin değişimi, atmosferdeki oksijenin azalması ve metan gaz patlamaları ve astroidlerin dünyaya çarpması ile izah ediliyor.

En çok bilinen yok oluş fazı ise dünyada Meksika körfezine dev bir asteroidin düşmesi ile 65 milyon yıl önce olan dinozorların tükenmesi süreci. Jurrasic süreçte dünyanın kralları olan dinozorlar 150 milyon yıldan fazla dünyada yaşadıktan sonra 65 milyon yıl önce yok oldular. Anadolu yarımadası daha o zamanlar gelişmediği için bu coğrafyada bu fosilleri bulamıyoruz.

Yukardaki araştırtmalar ise basitçe bizim de içinde olduğumuz vertebrat grubundaki yok oluş sürecinin yüz mislinden daha fazla hızlanması gerçeğinin alarm verici nitelikte olduğunu.. 1900 yılından beri gezegenimizde 400 kadar akrabamız türün yok olduğu ve daha uzun süreç araştırıldığında bu kadar türün yok olması için normalde on bin yıl gerektiğinin altı çiziliyor. Ana neden olarak da insan eliyle ortaya çıkan küresel ısınma orman kesimleri ve çevre kirlenmesi gösteriliyor. Öncekilerden farkı bu başımızdaki felaketin insan eliyle oluşması!

Uluslararası Doğa Koruma kuruluşu International Union for Conservation of Nature (IUCN) şu an her yıl 50 hayvanın yok oluş sürecine yaklaştığını paylaşıyor. “Çeşitliliğin belkemiği erozyona uğruyor!” diye uyarıyor Harvard Üniversitesinden Edward Wison (3)

Sadece birkaç yüz bin yıldır ortalıkta olan bizler için bu ne demek? 1976 yılında Nüfus Bombası kitabı Türkçe olarak da yayınlanan Paul Ehrlich (Stanford)  yukarda bahsedilen yayının(1) yazarlarından biri, kısaca açıklıyor: “Kendi bindiğimiz dalı kesmekte olduğumuz demek.”

Bu üniversiteler gezegenimizde en önemli bilimsel çalışmalara öncü olan kuruluşlar. Bu tür yayınlar ile dikkatimizi çekmek dışında bir şey yapma imkanları yok. Başbakan atama, koalisyon kurma veya Genel Müdür atama yetkileri yok. Orduları yok. Sadece araştırmalarını ve fikirlerini yayınlayabilirler.

1) Greardo Ceballas et al.; Accelerated modern human–induced species losses http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253.full

2) S.L. Pimm et al.The biodiversity of species and their rates of extinction http://www.sciencemag.org/content/344/6187/1246752.abstract?sid=3f4c15ad-79f5-4eeb-a618-af62e6fccef2

3) http://iucn.org/?6333/1/Natures-backbone-at-risk  Resim :Lemur iucn.org dan: Kırmızı listede!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s