Karantina (Hastane) adası ve Kum denizi


Kum Denizi veya Urla’da bilinen adı ile Koca Sahil Ada’ya giden yoldan Kabalak’a kadar giden sığ ve kumlu plaja verilen isim.   Karantina adası ile bir bütün olarak görmek gerek.

Şimdiki yolun İskele tarafında adaya giden eski yolun sütun gibi taşlar üzerinde oluştuğu göz ile görülüyor. Yeni yolda ise bir kaç köprü gibi yer var. Yolun son, adaya yakın 1/3 ünde ise bu köprü gibi açıklıklar yok. Dolayısı ile Kum denizinde temizleyici bir değişim yetersiz.

Bazen deniz anaları çoğalıyorlar, bazen yosunların üzerindeki çeşitli bakteriler. Pislikten girilecek gibi olmuyor Kumdenizi plajı.

 Kum denizi denizde yüzmek yerine ancak “çimmek” için müsait.  Yaklaşık yüz metre kadar diz boyu su içinde yürümek gerekiyor.

Benim bildiğim Kanada Macmaster üniversitesinden daha ziyade Arkeolojik alandaki jeolojik hareketlilikleri öğrenmek üzere bir bilimsel çalışma yapıldı Klazomenai Kazı Başkanı Prof. Yaşar Aksoy ile ve ondan sonra anakaradan Karantina adasına bir asma köprü yapılması düşünüldü. Sonra buradaki eski yolu kaldırmak için gerekecek hafriyat ve proje maliyeti nedeni ile bu projeden vazgeçildi.

Bu projeden çıkan ilginç netice, sahilin eskiden yaklaşık bir buçuk km daha deniz tarafında olduğu. Ve adaların bir depremsel çöküş nedeni ile ortaya çıkması. Tarih öncesinden  bir liman aranacaksa onun adalara yakın bir yerlerde aranması gerekiyor.

Az bilimsel çalışma yapıp çok fikir üretmek yerine daha çok bilimsel çalışma yapıp daha az, kalıcı fikir üretmek daha faydalı olabilir diye öğrendim. Dokuz Eylülde beraber ders verdiğimiz ve yarımadanın depremselliği konusunda bundan on yıl evvel Urla Gönüllüleri olarak  (Urla Felsefe Gönüllüleri haline dönüşmeden önce) davet ettiğimiz ve bize deprem olasılıkları hakkında bilgi veren Prof. Cahit Helvacı, sağ olsun geldi, geçen hafta  dört saat kadar Kum denizi ve adaya olan bağlantıda keşif yaptık.  

Cahit Hoca daha önce Edremit Körfezi, Kuşadası körfezi, Efes Antik kentinin denize bağlantısının kesilmesi üzerine jeolojik çalışmalar yapmış bir isim.

Bu geziden ortaya çıkan fikirler yaklaşık on bin ton kadar kum hafriyatı ile Adaya giden yolun kara tarafında birkaç dönüm yer kazanılabileceği ve adaya giden yolun son 50 metresinde bir köprü ile denizi daha derinleştirilerek Karantina adasının güney doğu sahili boyunca en fazla 100 metre kadar duvarımsı kayalar konularak 200 metrelik bir kum plaj oluşmasının sağlanabileceği oldu. Burası Urlanın hakim rüzgarında bile sakin, yüzülebilecek enfes bir plaj olur.

 Bu fikrin netleşebilmesi için birkaç ölçüm daha yapması ve o ölçümler neticesinde yolun doğu tarafındaki Kum denizi sahilinin jeolojik olarak çalışılması gerektiğini söyledi Cahit hoca.

Bu fikir yolu tamamen ortadan kaldırmak ve asma köprü yapmaktan daha pratik ve uygulanabilir bir yol olduğu aşikâr. Bu şekilde Koca Sahilin bir bölümünde de 10 -20 metre kadar diz boyu gittikten sonra yüzülebilir bir derinlik elde edilebilir.

Müller ve ark. 2009


Karantina adasını doğu tarafındaki sondajlar deniz tortullarını bu kesimde baskın olarak çamurlardan oluştuğunu göstermekte(Müller ve ark., 2009).

Urlalı hâlihazırda Karantina Adasına giremiyor. Sağlık bakanlığı girişe özel güvenlik koymuş. Hani sahiller halka açık olacaktı? 

 Bir de Kite sörf için çok elverişli olan Gülbahçe İçmeler koyu ki orada da deniz derinliği çok az.  Bir kaç tane değil çok sayıda bilimsel çalışma yapılması gerek fikir üretebilmek için.  En azından Cahit Hoca ile dolaşınca gördüğümüz kısmı ile Koca sahilin doğusunda bir mendirek gibi bir yapı ile kum denizini derinleştirmek hem de bir Marina yapmak mümkün.

Öte yandan köprü doğal bir bariyer oluşturduğundan doğal deniz suyu dolaşımını da engellemektedir. Arzu edildiğinde Kalabak tarafında plaj olarak kullanılan çok sığ ve çamurlu kesim bazı düzenlemeler ile daha sağlıklı hale gelebilir. Alternatif çözümler üretilebilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s